กิจกรรมปีใหม่ 2018 @ ภูพฤกษา รีสอร์ท วังน้ําเขียว

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0014

 

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0023

 

 

golf 1

 

 

golf3

 

 

eye1

 

 

eye2

 

 

eye5

 

 

eye3

 

 

eye4

 

 

run3

 

 

run1

 

 

run2

 

 

hug

 

 

run12

 

 

run 11

 

 

word6

 

 

word4

 

 

word7

 

 

word3

 

 

word2

 

 

word1

 

 

stick

 

 

chair

 

 

chair 5

 

 

chair2

 

 

chair7

 

 

chair6

 

 

chair1

 

 

chair 4

 

 

rope3

 

 

rope1

 

 

rope2

 

 

eat5

 

 

eat1

 

 

eat3

 

 

eat6

 

 

pink

 

 

green

 

 

yellow

 

 

purple

 

 

Team CAP

 

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0024

 

 

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0041

 

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0045

 

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0035

 

 

Hny2018 CAP_๑๘๐๑๑๘_0028