Job hiring รับสมัครงาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม                                                 18556928_1964988870454027_5417870709382453572_o

คุณสมบัติ และ ความรับผิดชอบ
 • ม.3 ข้ึนไป และถ้ามีใบขับขี่รถยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • เบี้ยงเลี้ยงการทำงาน 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี

พนักงานขาย                                                                  16143407_1901570606795854_9133997067115673397_o

 คุณสมบัติ และ ความรับผิดชอบ
 • ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ มีทัศนะคติที่ดีกับงานขาย
 • สามารถนำรถยนต์มาใช้ในงานได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
 • ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
 • ไทย-ฟัง พูด อ่าน เขียน ,อังกฤษ-ฟัง พูด อ่าน เขียน
สวัสดิการ
 • เบี้ยงเลี้ยงการทำงาน 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 
 Chemax & Phyper Co., Ltd

7/2, Rama3 soi 53, Rama 3 road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok, Thailand, 10120

Tel: +662 295 3687-91     Fax: +662 295 3692      Email: chemaxphyper@hotmail.com, cap7th@gmail.com 

Line @ : IMG_5387